Biografi Khalifah Rasulullah

admin

Biografi Khalifah Rasulullah (Insan Kamil)

Penulis      : Khalid Muhammad Khalid
ISBN           : 602-6247-23-8
Penerbit    : Insan Kamil
HC | 17 x 24 cm
608 hal | 1.100 gram
Rp. 130.000,-

Banyak sekali sejarah para shahabat yang perku kita ketahui. Dalam buku ini pembaca akan disajikan tentang sejarah baru shahabat terutama Khulafaur rasyidin; Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ditambah Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah dinasti Umawiyah.

Mereka para Khulfaur Rasyidin adalah manusia Shidiq, sosok shahabat yang santun dan lembut dalam bergaul, namuns angat tegas dalam memegang prinsip. Ada juga Umar Ibnul Khatab, seorang laki-laki yang dikenal keras, tegas dan tidak akan membiarkan suatu kemaksiatan/kebatilan apapun.

Juga shahabat Utsman bin Affan, manusia dermawan dan toleran, dengan hartanya ia dermakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kemudia sahabat Ali bin ABi Thalib sepupu rasulullah yang terkenak ketegasan dan kecerdasan. Kemudian salah satu khalifah dimasa dinasti Umawiyah, seorang khalifah yang sangat adil, bahkan ada yang menyebutnya sebagai Khulafaur rasyidin yang kelima. Yaitu Umar bin Abdul Aziz.

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar